INFORMÁCIE pre organizátorov

 

Organizačný plán pódia:

 
 
PODMIENKY:
 
- zaslanie objednávky na adresu heligonkakysuc@gmail.com
- objednávka musí obsahovať dátum, čas a miesto vystúpenia, fakturačné údaje, dohodnutú sumu (v €), dĺžku vystúpenia a tiež kontakt na zodpovednú osobu 
- vyhotovenie zmluvy medzi oboma účastníkmi a následný podpis oboma stranami
- podpísaním zmlúv oboma stranami, súhlasite s podmienkami a požiadavkami
- forma úhrady faktúry je podľa dohody (splatnosť max.10 dní)
 
 
VŠEOBECNÉ A TECHNICKÉ POŽIADAVKY
 
- zastrešené pódium / priestor kde sa má vystúpenie konať (chránené pred slnkom a dažďom)
- priestor na prezlečenie a odloženie si osobných vecí (uzamikateľný, respektíve prístupný len pre účinkujúcich členov)
- oddychový čas medzi jednotlivými vstupmi je minimálne 15minút.
- zabezpečenie parkovacieho miesta v blízkosti pódia
- ak počas vystúpenia dôjde k situácii, ktorá nie je spôsobená účinkujúcim a ohrozí jeho bezpečnosť a zdravie, ohrozí zariadenie pódiovej techniky a hudobné nástroje, v takom prípade si účinkujúci vyhradzuje právo na prerušenie vystúpenia, na čas potrebný pre odstránenie vzniknutej situácie organizátorom (max.do doby, pokiaľ účinkujúci nebude musieť podujatie opustiť z dôvodu účinkovania na ďalšom zazmluvnenom podujatí)
- v prípade, že organizátor nemá k dispozícii potrebné ozvučenie a zvukára, je možné ho zabezpečiť za príplatok
- ak organizátor zhotovuje propagačné materiály podujatia a používa pri tom fotografie, musí ich zaslať na schválenie (heligonkakysuc@gmail.com)
 
V prípade komplikácií, alebo prekážok pred vystúpením, ktoré sú v rozpore s našimi podmienkami, všeobecnými a technickými požiadavkami, prosíme kontaktujte manažment na tel.čísle +421 949 427 267, alebo e-mailom na heligonkakysuc@gmail.com.
 
Logo:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakt

Heligónka Kysúc

PO - PI od 9:00 do 16:00 hod.
0944 171 066
0949 427 267

                                                                           

           

Heligonkárky z Kysúc

Vytvorené službou Webnode