INFORMÁCIE pre organizátorov

 

Organizačný plán pódia:

 
 
PODMIENKY:
 
- zaslanie objednávky na adresu heligonkakysuc@gmail.com
- objednávka musí obsahovať dátum, čas a miesto vystúpenia, fakturačné údaje, dohodnutú sumu (v €), dĺžku vystúpenia a tiež kontakt na zodpovednú osobu 
- na základe objednávky Vám bude vystavená faktúra (priamo v deň vystúpenia, na mieste konania), ktorá bude splatná buď v deň vystúpenia v hotovosti, alebo do 10 dní formou poštovej poukážky
- v prípade zrušenia vystúpenia zo strany organizátorov 30dní (vrátane) a menej pred objednaným vystúpením , bude účtovaná čiastka 50% z dohodnutej sumy; v prípade zrušenia 7dní (vrátane) a menej, bude účtovaná čiastka vo výške 100% z dohodnutej sumy 
- zaslaním objednávky súhlasíte s podmienkami
 
TECHNICKÉ POŽIADAVKY
 
- zastrešené pódium / priestor kde sa má vystúpenie konať (chránené pred slnkom a dažďom)
- priestor na prezlečenie a odloženie si osobných vecí